Aditron palvelu Itellan Tyvi Vakuutushakemus Vakuutussiirto Vakuutuksen päättäminen Yrittäjän työtulon muutos Työntekijän työsuhdeilmoitus
Viabek

Internetsivujemme käyttö edellyttää sitoutumista oheisten ehtojen noudattamiseen:

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin internetsivujen

 • omistusoikeus
 • tekijänoikeus ja
 • muut immateriaalioikeudet

kuuluvat Liikennepalvelualojen  Eläkekassa Viabekille. Pidätämme kaikki oikeudet sivuihimme ja niiden sisältöön.

Mitään tietoa tai aineistoa internetsivuillamme ei voida pitää Viabek Eläkekassaa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Sivujen sisällön, ulkoasun tai ominaisuuksien julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman niiden omistajan lupaa on kielletty. Viabek Eläkekassan internetsivuja saa katsella tietokoneelta ja tulostaa paperille henkilökohtaista käyttöä varten.

Internetsivujemme tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta emme vastaa niiden sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Internetsivuilla annettu tieto on myös yleisluontoista, emmekä voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen.

Viabek Eläkekassa ei vastaa vahingoista, kuluista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat näistä sivuista, niiden käyttämisestä, käytön estymisestä tai näihin liittyvistä vahingoista. Emme myöskään vastaa tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Eläkekassa ei voi luvata myöskään sivujen toimivan keskeytyksettä tai virheettömästi.

Eläkekassa Viabek voi milloin tahansa, varoittamatta ja syytä ilmoittamatta

 •  muuttaa internetsivujen käytöstä annettuja ehtoja
 • lisätä, muuttaa tai poistaa internetsivujen ulkoasua, sisältöä ja ominaisuuksia
 • rajoittaa väliaikaisesti tai pysyvästi internetsivuille pääsyä ja palveluita
 • muuttaa internetsivujen osoitteita
 • poistaa kokonaan internetsivut, niiden sisältö ja palvelut

Emme vastaa millään tavalla muiden palveluntuottajien internetsivuista, joihin Viabek Eläkekassan internetsivuilta on linkki. Eläkekassan ei tarvitse erikseen mainita, jos jokin sivu, teksti, tietue, linkki, kuva, esite, lomake tai muu vastaa asia johtaa toisen palveluntuottajan sivulle. Muilla palveluntuottajilla voi olla näistä ehdoista poikkeavia ehtoja, joita käyttäjän on sitouduttava noudattamaan.

Internetsivujemme käyttäjä vastaa, että

 • Eläkekassalle lähetettävät tai annetut tiedot ovat oikein ja saapuvat oikeasti perille
 • Eläkekassalle aineistoa lähettävällä henkilöllä on rajoittamaton käyttöoikeus Eläkekassalle luovuttamaansa aineistoon
 • Eläkekassalle ei lähetetä mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa
 • Eläkekassalle lähetettävä aineisto ei sisällä viruksia tai ole millään muulla tavoin vahingollista

Viabek Eläkekassa käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja työntekijän eläkelain mukaisesti. Eläkekassa huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Eläkekassan tai sen rekisteripalvelut tuottavan tahon henkilörekisteriin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Eläkekassa voi tallentaa viestejä varmentaakseen niiden sisällön. Työntekijän eläkelaki rajoittaa tietojen luovuttamista sivullisille muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Eläkekassa voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Eläkekassa voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen, pankkitilin, terveystietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Eläkekassalle sähköpostilla.

Eläkekassalla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Eläkekassa ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Eläkekassan internetsivujen tunnistautumispalvelun kautta lähetetyt viestit ovat SSL-suojattu.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia