Aditron palvelu Itellan Tyvi Vakuutushakemus Vakuutussiirto Vakuutuksen päättäminen Yrittäjän työtulon muutos Työntekijän työsuhdeilmoitus
Viabek

Mitä selvitystila tarkoittaa?

  • Eläkekassalle on nimetty selvitysmies, joka vastaa Eläkekassan toiminnasta. Selvitysmiehenä toimii Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä asianajaja Kari Huttunen

  • Eläkkeiden maksatus jatkuu ennallaan. Eläkekassan hoitamat eläkkeet ovat lakisääteisiä. Sen johdosta myös jatkossa kaikki etuudet määräytyvät työeläkelakien ja asetusten mukaisesti. Kenenkään eläke tai työsuhteesta ansaittu etuus ei vähene

  • Selvitystilaan asettaminen ei edellytä mitään toimenpiteitä eläkkeensaajilta eikä TyEL-vakuutetuilta

  • Selvitysmies ryhtyy toimenpiteisiin Eläkekassan omaisuuden realisoimiseksi ja Eläkekassan vakuutustoiminnan siirtämiseksi muiden työeläkelaitosten hoidettavaksi

  • Eläkekassa ei voi selvitystilassa vakuuttaa uusia asiakkaita ja voimassa olevat vakuutuksetkin tulee 16.12.2011 lähtien siirtää toiseen eläkelaitokseen

  • Selvitystilan kestoa on erittäin vaikea arvioida

  • Selvitystilan aikana Eläkekassa huolehtii edelleen mm. eläkkeiden maksamisesta, käsittelee uudet eläkehakemukset ja vakuutusten muutokset sekä hoitaa erääntyneiden vakuutusmaksujen perinnän.